6% btw voor levering met plaatsing van o.m. zonnepanelen tot eind 2023

De levering met plaatsing van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers is in principe onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. Om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen heeft de federale regering echter beslist om het btw-tarief daarvoor te verlagen naar 6%. De tariefverlaging geldt sinds 01.04.2022 tot en met 31.12.2023 (KB van 27.03.2022 BS 31.03.2022).

De tariefverlaging is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de levering en installatie gebeuren in/op of in de onmiddellijke nabijheid van de woning in kwestie. Tevens is vereist dat de woning, die enkel of hoofdzakelijk privé gebruikt wordt, minder dan 10 jaar oud is sinds de eerste ingebruikname (voor ‘oudere’ woningen van minstens 10 jaar oud kan immers teruggevallen worden op het ‘renovatietarief’ van 6% btw zo alle voorwaarden daartoe vervuld zijn). De klant moet tevens een eindverbruiker zijn, zoals een particulier, maar ook o.m. erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden komen in aanmerking. Tenslotte moet de aannemer in kwestie erop toezien dat de btw-verlaging uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld (waarbij de klant dan één maand de tijd heeft om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten).