Btw-attest sinds 01.01.2022 vervangen door verklaring op factuur

Werken in onroerende staat kunnen van het 6% btw-tarief genieten zo die werken worden verricht aan een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk (meer dan 50%) voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Vanaf 2022 ben je als aannemer niet langer verplicht om een attest verlaagd tarief 6% te gebruiken. Het BTW-attest is vervangen door een verklaring op de factuur.

Deze verklaring is als volgt te omschrijven :

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  •  (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  • (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt;
  • (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.”

Als deze verklaring op de factuur vermeld staat EN de klant niet binnen de maand schriftelijk betwist, wordt de verantwoordelijkheid van het verlaagd tarief niet langer bij de aannemer gelegd maar bij de afnemer.

De wijziging is ingegaan sinds 01.01.2022, maar er was een overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2022. Tot die datum kon de aannemer er m.a.w. nog steeds voor opteren om te werken met het 6% btw-attest, maar vanaf 1 juli 2022 moet hij bovenstaande verklaring op zijn factuur vermelden.