Brexit – gevolgen voor btw

 • Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Dit brengt belangrijke fiscale gevolgen met zich mee.

  De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

  Tijdens deze periode blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat. De rechten en plichten van de Europese belastingplichtigen tegenover het Verenigd Koninkrijk blijven dus onveranderd: de intracommunautaire opgave (VIES), btw-teruggave, Mini One Stop Shop …

  Het akkoord bevat ook specifieke bepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.

  Deze betreffen:
  • leveringen van goederen die vóór 31 december 2020 begonnen zijn, maar die pas na 1 januari 2021 aankomen in het Verenigd Koninkrijk
  • de btw-teruggave
  • de Mini One Stop Shop (MOSS
  • VIES

We zullen hierover binnenkort meer specifieke informatie publiceren.

BRON INTERVAT dd 03/02/2020

Powered by BetterDocs