Belastingvermindering dienstencheques daalt vanaf 2020!

Bestel uw dienstencheques nog in 2019!

Sinds de dienstencheque een paar jaar geleden een regionale materie geworden is, heeft ieder gewest zijn fiscale regeltjes in wet omgezet. In het Vlaams regeerakkoord is nu voorzien om de belastingvermindering te beperken tot 20%. Hoeveel belastingvermindering verliest u dan? Kunt u de kost nog wat beperken?

Dienstencheques

Voor welke werken? U weet dat ongetwijfeld wel. De dienstencheques kunnen in principe alleen gebruikt worden voor werk van huishoudelijke aard, met name schoonmaken, wassen en strijken, boodschappen doen, klein occasioneel naaiwerk en het vervoeren van bejaarden. Tuinonderhoud is echter niet voorzien.

Prijs per dienstencheque = € 9? Daar is niets aan veranderd en dat zal zo ook nog blijven tot en met 2020. Die prijs betaalt u daarenboven ongeacht waar u woont in België en u moet die dienstencheques nog altijd bestellen via Sodexo, met een maximum van 500 cheques. Eenoudergezinnen kunnen tot 2.000 cheques bestellen.

Tip.  Zowel uw partner als uzelf kunnen 500 cheques aankopen.

Let op!  Die € 9 geldt voor de eerste 400 dienstencheques. De resterende 100 cheques zijn iets duurder, nl. € 10. Eenoudergezinnen daarentegen kunnen tot 2.000 cheques aanschaffen tegen het voordelige tarief van € 9.

Hoe zit dat fiscaal gezien voor 2019?

Fiscale korting verschilt per gewest. De gewesten bepalen hoeveel belastingvermindering u privé ontvangt op dienstencheques. Hoeveel uw fiscale korting bedraagt, is m.a.w. afhankelijk van waar u gedomicilieerd bent op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Hoeveel belastingvermindering? In Vlaanderen kunt u nog steeds een fiscale korting van 30% krijgen. In Brussel heeft men dat gehalveerd naar 15% en in Wallonië is dat nog slechts 10%.

Hoeveel cheques bestellen dan? U kunt weliswaar tot 500 (2.000 voor eenoudergezinnen) dienstencheques bestellen, maar u krijgt die vermindering niet voor alle cheques. In Vlaanderen en Brussel kunt u per belastingplichtige maximaal € 1.500 fiscaal inbrengen en in Wallonië voor € 1.350.

Hoeveel kosten cheques na belasting in 2019? U betaalt € 9 per dienstencheque. Na de verrekening van de belastingvermindering komt dat in Vlaanderen neer op € 6,30 per cheque, in Brussel op € 7,65 en in Wallonië op € 8,10.

Gewest Vlaanderen Brussel Wallonië
Max. aantal fiscaal aftrekbare cheques 167 167 150
Belastingvermindering 30% 15% 10%
Max. fiscale inbreng per persoon € 1.500 € 1.500 € 1.350
Kost per cheque na belastingvermindering € 6,30 € 7,65 € 8,10
Geldigheidsduur (maanden) 12 6 8

Belastingvermindering 30% => 20%

Vlaams regeerakkoord. De maximale fiscale belastingvermindering per belastingplichtige bedraagt in Vlaanderen voor 2019 € 450 (€ 1.500 x 30%). Voor 2020 zakt deze belastingvermindering naar € 300 (€ 1.500 x 20%). Per gezin kan dat dus jaarlijks oplopen tot € 300. De kost per cheque (na belastingvermindering) stijgt zo in Vlaanderen van € 6,30 naar € 7,20 (vanaf 2020).

Tip. Sinds 01.03.2019 bedraagt de geldigheidsduur van dienstencheques in Vlaanderen 12 maanden. U kunt dus uw voordeel halen door in 2019 per belastingplichtige het fiscaal maximaal aftrekbare aantal te bestellen.

In Vlaanderen en Brussel kunt u dienstencheques tot € 1.500 fiscaal inbrengen, in Wallonië is dat € 1.350. Woont u in Vlaanderen, dan bestelt u en/of uw partner nog het best in 2019 extra dienstencheques tot u beiden aan het fiscale maximum van 167 zit. Dienstencheques zijn nl. 12 maanden geldig en worden vanaf 2020 € 0,90 duurder.

Powered by BetterDocs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *