Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het ‘Corona-overbruggingsrecht’, het ‘Dubbel corona-overbruggingsrecht, het ‘Overbruggingsrecht-omzetdaling’ of het ‘Overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind’.

1. In januari kan nog een ‘Dubbel corona-overbruggingsrecht‘ worden bekomen voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. De verlenging van deze dubbele uitkering voor december 2020 werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kan hierdoor ook worden uitbetaald.  


2. In februari en maart 2021 kan je een beroep doen op het ‘Corona-overbruggingsrecht‘ als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. Je komt niet in aanmerking als je een gedeelte van je activiteiten verderzet, ook niet als die verderzetting gebeurt onder de vorm van take-away of click and collect. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering.


3. Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe ‘Overbruggingsrecht-omzetdaling‘, ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.


4. Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het ‘Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind‘ te bekomen.

Powered by BetterDocs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *