Situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis

  1. Nederland

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, derde lid, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend op 23 juni 2009 (“de Overeenkomst”).

In de Overeenkomst staat dat deze vanaf 31 mei 2020 steeds kan worden verlengd tot en met het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten zulks schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand met het oog op de toepassing van onderdeel 2 met betrekking tot de behandeling van thuiswerkdagen.

Op 19 mei 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst tot en met 30 juni 2020. Deze overeenkomst ter verlenging werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 27 mei 2020, nr. 28917, en in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2020, editie 1, bl. 41472.

Op 19 juni 2020 sloten Nederland en België een tweede overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst tot en met 31 augustus 2020. Deze overeenkomst ter verlenging werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 29 juni 2020, nr. 34541, en in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020, editie 1, bl. 48367.

De bevoegde autoriteiten van Nederland en België komen in dat kader overeen dat de toepassing van de Overeenkomst een derde keer wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

In de Overeenkomst staat dat zij unilateraal door elke bevoegde autoriteit kan worden beëindigd door daarvan kennis te geven aan de andere bevoegde autoriteit. Deze kennisgeving dient te gebeuren ten laatste één week voor de aanvang van de betreffende kalendermaand. In dat geval zal de Overeenkomst ophouden van toepassing te zijn vanaf de 1ste dag van de betreffende kalendermaand.

Bron : Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020 en van 19 juni 2020 – Staatsblad dd.27.08.2020 en Fisconetplus

  1. Luxemburg

Op 19 mei 2020 sloten Luxemburg en België een Akkoord in onderling overleg op basis van artikel 25, paragraaf 3 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend op 19.09.1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11.12.2002 en 16.07.2009 (hierna het “Akkoord”).

Het Akkoord voorziet dat het kan worden verlengd vanaf 1 juli 2020 tot het einde van elke maand indien beide bevoegde autoriteiten zulks schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de maand.

Het Akkoord voorziet dat zij unilateraal door elke bevoegde autoriteit kan worden beëindigd door daarvan kennis te geven aan de andere bevoegde autoriteit. Deze kennisgeving dient te gebeuren ten laatste één week voor de aanvang van de betreffende kalendermaand. In dat geval zal de het Akkoord ophouden van toepassing te zijn vanaf de 1ste dag van de betreffende kalendermaand.

Op 19 juni 2020 hebben de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België een eerste akkoord gesloten dat het Akkoord verlengt tot 31 augustus 2020.

In deze context komen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België overeen de toepassing van het Akkoord een tweede keer te verlengen tot 31 december 2020.Bron : Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door het akkoord van 19 juni 2020 – Fisconetplus (nog niet gepubliceerd in het Staatsblad)

Powered by BetterDocs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *