Vlaamse coronamaatregelen rond ondernemen en werk

Ondernemen #

 • De corona-hinderpremie biedt ondernemers die hun zaak volledig moeten sluiten een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
 • Ondernemingen die een groot omzetverlies kennen als gevolg van de coronacrisis, kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren.
 • Voor de crisiswaarborg (opent in nieuw venster)naar aanleiding van de coronacrisis wordt de premie van een waarborglening verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag.
 • De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis.
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap wordt berekend zonder het inkomen tijdens de crisismaanden.
 • De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wordt berekend op basis van de periode voor de coronacrisis, zodat werkgevers door de coronacrisis geen bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer.
 • De termijnen voor de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers worden verlengd, zodat kandidaat-ondernemers nog even kunnen wachten om te starten als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen met VLAIO in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
 • VLAIO lanceerde samen met partnerorganisaties UNIZO, NSZ en VLAM de website koopinjebuurt.be. Ondernemers kunnen zich registreren bij de partnerorganisaties en worden opgenomen op de website. Burgers kunnen gemakkelijk een overzicht raadplegen van lokale ondernemers en de lokale handel steunen door lokaal te kopen.

Werk #

 • Ook tijdens de coronacrisis is de VDAB beschikbaar voor werkzoekenden, cursisten, werkgevers, partners en wijk-werkers om hen te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe job of personeel. De dienstverlening is wel aangepast. Lees meer op vdab.be/coronacrisis(opent in nieuw venster).
 • Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom is het mogelijk om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen.
 • Alle werken buitenshuis (tuinwerken, dakwerken, ….) kunnen blijven doorgaan.
 • Werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan) mogen doorgaan. Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).
 • Thuisverpleging mag aan huis blijven komen.
 • Poetshulpen mogen blijven werken. Belangrijk is dat de poetshulp zich aan de social distancing maatregelen houdt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over de impact van de coronacrisis voor dienstenchequebedrijven.

Sociale economie #

 • Heel wat doelgroepmedewerkers in de sociale economie worden voorbereid op een job in een reguliere onderneming, bijvoorbeeld via stages. In de praktijk liggen echter heel wat ondernemingen stil. Daarom is er een opschorting van doorstroomtrajecten en verlenging van inschakelingstrajecten.
 • De regel dat maatwerkbedrijven op jaarbasis 90% van het totaal aantal jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief moeten ingevuld hebben om de nodige subsidies te krijgen, wordt tijdelijk opgeschort. Op die manier volgt in 2021, bij het niet behalen van die 90% invullingsgraad in 2020, geen automatische vermindering van middelen.
 • Voor bedrijven uit de sociale economie die economische of financiële hinder ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen (verminderingen) doen op de maandelijkse voorschotten. Zo krijgen de betreffende bedrijven tijdelijk wat meer financiële ademruimte.
 • De overheid financiert de begeleiding van mensen die door hun persoonlijke situatie onbetaald werk verrichten, de zogenoemde arbeidszorgmedewerkers. Nu arbeidszorginitiatieven hun activiteiten tijdelijk opschorten, dreigt de financiering van de begeleiders in het gedrang te komen. De gemiddelde financiering van de voorbije twee maanden (januari – februari) wordt tijdens de duur van de coronacrisis behouden.

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie #

In Vlaanderen doen op dit moment verschillende academische instellingen en onderzoeksinstellingen onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met COVID-19. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten die verband houden met COVID-19.

U vindt een overzicht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie(opent in nieuw venster)

Maatregelen van de federale overheid #

Powered by BetterDocs