WIJZIGING UITKERING ZIEKTE ZELFSTANDIGE VANAF 1 JULI 2019

Moet u als zelfstandige het werk onderbreken door ziekte of na een ongeval?
Dan kunt u vanaf 1 juli bij langdurige ziekte al onmiddellijk een uitkering ontvangen van het ziekenfonds.

KORTERE WACHTTIJD
De wachttijd, of zogenaamde ‘carensperiode’ van 14 dagen wordt ingekort voor ziekteperiodes die ingaan vanaf 1 juli 2019.


U bent minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt
Voor korte periodes van ziekte geldt een wachttijd van 7 dagen.
Voor die ziekteperiode hebt u geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.

U bent langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt
Voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de carensperiode volledig weg. U kunt dus vanaf de eerste dag een uitkering ontvangen.

WAAROP MOET U ZEKER LETTEN?
Doe uw aangifte tijdig!


1. U moet het medisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan het
ziekenfonds binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de begindatum. Doe dit
per post, want de postdatum geldt als ontvangstdatum.

Voorbeeld: U wordt ziek op 10 juli 2019, dan moet u het getuigschrift aan uw ziekenfonds
bezorgen vóór 17 juli.

2. De arbeidsongeschiktheid kan pas bij het ziekenfonds erkend worden vanaf de
datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld. Dit betekent dat u
een uitkering krijgt voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het
getuigschrift heeft ondertekend. Ga dus best meteen naar de dokter als u ziek bent,
zo verliest u geen deel van uw uitkering.

Voorbeeld: U wordt ziek op 10 juli 2019 en u gaat pas naar de dokter op 13 juli 2019. Dan kunt u pas recht hebben op een uitkering vanaf 13 juli 2019 en verliest u de uitkering voor de dagen die u ervóór ziek bent.

Powered by BetterDocs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *