Forfaitaire kilometervergoeding sinds 1 juli 2022 gestegen naar € 0,4170/km

Bedrijfsleiders kunnen vanuit hun vennootschap een kilometervergoeding opnemen voor de beroepsmatige verplaatsingen die zijn met hun eigen privéauto maken. Werkgevers kunnen die ook aan hun werknemers toekennen. Op die vergoeding worden bedrijfsleiders/werknemers privé niet belast en er zijn geen sociale bijdragen op verschuldigd. Voor de vennootschap/werkgever gaat het om een beperkt aftrekbare autokost.

Voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 bedroeg de kilometervergoeding € 0,3707/km. In het kader van de stijgende brandstofprijzen werd retroactief voor de maanden maart 2022 tot en met juni 2022 de vergoeding reeds verhoogd naar € 0,402/kmSinds 1 juli 2022 (tot en met 30 juni 2023) is de kilometervergoeding gestegen naar € 0,4170/km (omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022 B.S. 27 juni 2022).