Investeringsaftrek daalt in 2023 voor eenmanszaken

De investeringsaftrek is een bijkomende aftrek voor nieuwe, beroepsmatige investeringen die bovenop de bestaande afschrijvingen komt.

Er zijn twee systemen investeringsaftrek, nl. de éénmalige, en de gespreide investeringsaftrek van 10,5% (ongewijzigd t.o.v. 2022) waarbij de extra aftrek van 10,5% wordt gespreid over meerdere jaren.

De éénmalige investeringsaftrek bestaat uit een gewone of een verhoogde investeringsaftrek. De gewone investeringsaftrek bedraagt nog tot eind 2022 25%, om vanaf 2023 terug te vallen naar 8%.

De verhoogde, éénmalige investeringsaftrek kan maar gebruikt worden voor bepaalde investeringen zoals energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, sommige digitale investeringen, en investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca en octrooien. Het tarief van de ‘verhoogde’ investeringsaftrek voor zulke investeringen tot stand gebracht of verkregen in 2023, bedraagt 13,5%, terwijl die in 2021 en 2022 (naar aanleiding van de Coronacrisis) nog 25% bedroeg/bedraagt. Voor investeringen in de beveiliging van bedrijfslokalen en -voertuigen geldt een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% in 2023 (in 2021 en 2022: 25%). U overlegt best met uw dossierbeheerder of het niet opportuun is om dit jaar nog van de investeringsaftrek te genieten en welke investeringsaftrek u juist toepast.