Onze diensten

Begeleiding

 • Verkennend gesprek
 • Opmaken van een eventueel financieel plan
 • Voorbereiding statuten
 • Formaliteiten oprichting (BTW nummer, inschrijving KBO, Aansluiten sociaal verzekeringsfonds…)
 • Begeleiding bij aanvraag kredieten
 • Persoonlijk advies

Boekhouding

 • Verwerken en beheren van uw boekhouding
 • Forfaitaire boekhouding (Apotheker, Frituur, Kapsalon, beenhouwerij, … )
 • Tussentijdse rapportering + bespreken
 • Periodieke bespreking openstaande klanten & leveranciers
 • Opmaken en publiceren van de jaarrekening

Fiscaliteit

 • Fiscale optimalisatie
 • Opstellen en indienen BTW-aangiftes en listings
 • Opmaken en indienen vennootschapsbelasting
 • Opmaken en indienen personenbelasting
 • Voorbereiden + verdediging fiscale controles