Verbod op plastic draagtassen

Op 1 januari 2019 is het verbod op het verdelen van plastic draagtassen in supermarkten effectief ingegaan. Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik is verboden bij aankoop in de detailhandel. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt. Voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor het verbod, wordt het gratis uitdelen nog toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.

Bron: de zelfstandige

About Author


Sofie Van Kerckhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *