Wijzigingen Regeerakkoord MICHEL I

Het regeerakkoord Michel I heeft ook voor ons weer wat nieuwe maatregelen in petto die wij jullie langs deze weg willen meegeven:
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen waarvan wij denken dat deze voor jullie van toepassing zouden kunnen zijn op een rijtje gezetĀ in deze lijst.

About Author


Anja Cooreman